อุปกรณ์
1. ไม้กระดานอัดแบบบางขนาด16*12นิ้ว
2. เลื่อยฉลุมือ, เลื่อยฉลุไฟฟ้า
3. กระดาษทรายเบอร์ 0
4. สว่านขนาดเล็ก
5. สีโปสเตอร์,พู่กัน, ถาดสี
6. ดินสอ,ยางลบ
7. แล็กเกอร์กระป๋อง

วิธีทำ
1 .    ตีเส้นตามขนาดที่ต้องการแล้วใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตามที่เราวัดไว้
2 .    เมื่อได้ไม้ตามขนาดที่ต้องการแล้วใช้สว่านขนาดเล็กเจาะให้เป็นรูเพื่อเอาไว้ใส่พวงกุญแจ
3 .    นำไม้ไปขัดกับกระดาษทรายเพื่อลบขุยของไม้และทำให้ไม้มีความสวยงามมากขึ้น
4 .    ร่างลวดลายตามต้องการด้วยดินสอ
5 .    ลงสีโปสเตอร์ตามต้องการ (การลงสีควรลงพื้นที่ใหญ่ๆก่อนเช่นหน้า,ผม,หัวใจ)
6 .    รอสีแห้ง
7 .    เมื่อสีแห้งดีแล้วใช้พู่กันเบอร์เล็กๆเพื่อเขียนรายละเอียดเช่นตา,แก้มและส่วนประกอบอื่นๆ
8 .    รอให้สีแห้งสนิทแล้วจึงพ่นแล็กเกอร์เป็นลำดับสุดท้าย (การพ่นแล็กเกอร์ควรทำในที่โล่งมีผ้าปิดจมูก และเมื่อพ่นแล้วควรนำออกตากแดดเพื่อให้แล็กเกอร์ขึ้นเงาสวยงามหากไม่ตากแดดจะทำให้แล็กเกอร์ขุ่นหรือเกิดรอยด่างไม่ขึ้นเงาถ้าเป็นวันที่ไม่มีแดดจะนำไปอบด้วยหลอดไฟที่ให้ความร้อนสูงก็ได้)
9 .    เมื่อแล็กเกอร์แห้งสนิทก็นำพวงกุญแจมาใส่เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

น.ส. สุภารัตน์  สุขเกิด  ม.6/5  เลขที่ 7         
Advertisements