เครดิต โดย ติดตามชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ http://greettv.dusit.ac.th

น.ส.กิตติยา   สดขุนเณร   ชั้น.ม.6/5  เลขที่  23

Advertisements