อุปกรณ์

กระดาษเขียนจดหมาย, อุปกรณ์ตกแต่ง, กรรไกร, กาว, …

วิธีทำ

  1. เลือกกระดาษลายน่ารักๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. นำมาเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่าๆกัน 9 รูป
  3. ตัดกระดาษบริเวณที่พับไว้ ทั้ง 4 มุม
  4. นำมาพับติดกันเป็นแนวทแยง – สังเกตจากในคลิปวีดีโอ –
  5. ใส่หูหิ้ว ตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ

วิธีทำ ที่ใส่ของขวัญน่ารักๆ สีชมพู

นางสาว พรประภา โอภาสรัตน์ เลขที่1 ม.6/5

Advertisements