อุปกรณ์ในการทำสมุดและหนังสือทำมือ

1.กระดาษแข็งทำปก
2.กระดาทำเนื้อในกระดาษ
3.เข็มสอด(หรือเข็มปักครอสติก ) เบอร์20หรือ22
4.เหล็กเจาะหรือเหล็กแหลม
5.ไม้รีดกระดาษ
6.ขี้ผึ้ง
7.ด้าย cotton
8.แปรงทากาว
9.กาวลาเท็กซ์
10.ไม้บรรทัด
11.กรรไกร
12.คัตเตอร์

วิธีการทำ

1.เตรียมกระดาษที่จะใช้ทำเนื้อใน (ที่เราใช้จดข้อความ)
ตามความพอใจ อาจเป็นกระดาเหลือใช้ เตรียมวัสดุที่จะทำเป็นปก
อาจเป็นแผ่นพลาสติก(ชนิดบางที่ทำปกรายงาน)ลายสวยๆ
หรือกระดาษลายการ์ตูนเรื่องโปรด
กระดาษที่ทำปกต้องมีขนาดใหญ่กว่ากระดาเนื้อในอย่างน้อย1-2นิ้ว

Advertisements